Обществен Дарителски
Фонд - Габрово
ch  
Go

"Бъди промяната, която искаш да видиш!"

c4
Начало
Мисия и цели
История и проекти
Новини
Документи
Контакти


С подкрепата на:

CFs logo

AOFB-logo-link

WCIF-logo-link

СТАНИ ДАРИТЕЛ!

 

Партньорите на Обществен дарителски фонд - Габрово

Община Габрово

Град Габрово, разположен в географския център на България, в подножието на Стара планина, е областен и общински център с 58 030 жители. Стратегическото местоположение на града и близостта му до географския център на страната определят значението му като важен транспортен възел. Управлява се от кмет и общински съвет, който се състои от председател и 32 общински съветници.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фондация „Америка за България”

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Асоциацията на обществените фондации в България (АОФБ)

Асоциацията на обществените фондации в България (АОФБ) е учредена през месец април 2005 година от шест обществени фондации, работещи в градовете Благоевград, Чепеларе, Пазарджик, Стара Загора, Габрово и Тутракан. Създаването и развитието на тези организации беше подкрепено от Пилотната програма за обществени фондове и социални предприятия, на Каунтърпарт Интернешънъл България, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID). В мисията на всяка от обществените фондации е заложен стремеж да се подкрепя развитието на гражданското общество чрез набиране на дарения и насочването им към инициативи, които отговарят на обществени нужди. АОФБ е разрастваща се структура, постоянно отворена към присъединяването на нови членове. Към момента в нея членуват 12 организации, чийто териториален обхват е близо 30% от територията на страната.

Основната цел на асоциацията е да подкрепя развитието на филантропията чрез популяризирането на модела на обществената фондация и изграждането на капацитета на съществуващите обществени фондации в България.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)

Фондация “Работилница за граждански инициативи” е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 003/16.11.2001.Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. За нас тези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ние работим за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлагаме различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнес организации и индивидуални дарители.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЪРВИТЕ ПАРТНЬОРИ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каунтърпарт Интернешънъл Инк.

Една от водещите международни неправителствени организации със седалище във Вашингтон, САЩ. Каунтърпарт работи по програми за местно развитие и укрепване на гражданското общество в повече от 60 страни в Северна Америка, Европа, Азия, Африка, карибския и южно- тихоокеанския региони. Каунтърпарт България е регистрирана като неин клон и изпълнява финансирана от Американската агенция за международно развитие програма (2001-2006), която има за цел да увеличи устойчивостта на българските НПО чрез създаването на обществени фондове и социални предприятия в цялата страна.

Counterpart International is a leading international NGO, headquartered in Washington, D.C., USA, which implements programs for community development and civil society strengthening in more than 60 countries around the world in North America, Europe, Asia, Africa, the Caribbean and the South Pacific. Counterpart Bulgaria is registered as its branch and currently implements а USAID-funded program (2001-2006) that aims to strengthen Bulgarian NGOs through creation of viable Community Funds and Social Enterprises around the country.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уърлд Лърнинг / World Learning

Уърлд Лърнинг е американска неправителствена организация, осъществяваща в България Програмата за обучение на Американската агенция за международно развитие повече от десет години.

World Learning is a US NGO implementing in Bulgaria the USAID Participant Training Program for more than ten years.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gabrovo h2 h3 h4 wl

(C) 2002-2021 Всички права запазени
Начало || Партньори || Галерия || Контакти || Стани дарител!