Обществен Дарителски
Фонд - Габрово
ch  
Go

"Бъди промяната, която искаш да видиш!"

c4
Начало
Мисия и цели
История и проекти
Новини
Документи
Контакти


СТАНИ ДАРИТЕЛ!

---------------------

С подкрепата на:

CFs logo

AOFB-logo-link

WCIF-logo-link

Мисия, цели и основни дейности на Обществен дарителски фонд - Габрово

Мисия

Обществен дарителски фонд - Габрово работи за решаването на обществено значими проблеми с широко гражданско участие, акумулирайки средства чрез възраждане и развитие на дарителството и дарителските традиции.

Цели

 • Да подпомага развитието на общността в област Габрово;
 • Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми;
 • Да насърчава сътрудничеството между гражданите, общината – представлявана от местната власт, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
 • Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие;
 • Да обединява човешки и финансови ресурси и да ги насочва към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността;
 • Да инициира, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитие на общността;
 • Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции;
 • Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина.


Основни дейности

Приоритетите за работа на Фонда бяха определени на Обществен форум / Широка обществената дискусия /, който се проведе на 14.10.2002г от 17ч. в Ритуалната зала на Община Габрово. Освен определяне стратегическите приоритети на Обществен Дарителски Фонд – Габрово, беше определена и целта на Първата дарителска кампания. В дискусията взеха участие активни представители на различни обществени сектори и групи. Повече от 70 участника се разделиха в 8 групи -

Приоритетите за работа на Фонда бяха определени още през 2002г в рамките на проведената Широка обществената дискусия с участие на над 70 активни представители на различни обществени сектори и групи - местна власт, неправителствени организации, бизнес, образователна сфера, представители на културни институции и занаяти, екология и туризъм, здравеопазване и социални дейности, граждани. Сферите на дейност на Фондацията от тогава до сега са:

 • Благоустрояване на градската среда, вкл. грижа за околната среда
 • Работа с децата и младежите
 • Здравеопазване
 • Образование
 • Туризъм /вкл. културен туризъм/
 • Опазване на културното и историческо наследство

Обществената фондация на Габрово работи основно в посока реализация на местни проекти чрез дарителски инициативи като предоставя изпълнението им на други неправителствени организации /чрез програми за ре-грантинг/. Целта е да не се конкурира допълнително местния сектор на неправителствените организации, а да се подкрепя.

--------------------------------------------------------


gabrovo h2 h3 h4

(C) 2002-2021 Всички права запазени
Начало || Партньори || Галерия || Контакти || Стани дарител!