Обществен Дарителски
Фонд - Габрово
ch  
Go

"Бъди промяната, която искаш да видиш!"

c4
Начало
Мисия и цели
История и проекти
Новини
Документи
Контакти

С подкрепата на:

EEA-logo-link

---------------------

CFs logo

---------------------

СТАНИ ДАРИТЕЛ!

Проект: BG05/1647- Бъди активен!

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване интеграцията и активното гражданство на младежите и представителите на НПО, работещи с младежи чрез повишаване на тяхната мотивираност, компетенции и инициативност.

Конкретни цели:
- Създаване на предпоставки за гражданска активност на младите хора и НПО, работещи с младежи
- Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора и НПО, работещи с младежи в малките населени места и насърчаване реализирането на инициативи.

Основни дейности:

- Изследване и анализ на добри практики, свързани с доброволчеството в Норвегия и България: Дейността предвижда изследване на българския и норвежки опит в сферата на гражданското включване в каузите на неправителствените организации. Ще бъдат проучени добри практики, свързани с доброволчеството в Норвегия и България. Предвижда се създаване на онлайн база данни с подбраните добри практики. Ще бъде проведено и посещение на място в организации в Норвегия.

- Дейности за разпространение на добри практики и знания: В рамките на тази дейност ще бъде сформиран Клуб "Дебати" по следните теми: доброволчеството, участието на младите хора в процесите на вземане на решения, повишаване на гражданското съзнание и включване в каузи, толерантност към малцинствата, застъпничество и антидискриминация, изучаването на Холокоста и мерки за борба с антисемитизма. Младежите ще получат указания как се води ефективен диалог, как се излагат аргументи, какви видове дебатиране има. Ще бъдат разработени и отпечатани помагала по темите, по които ще се водят дебатите. Предвижда се заключителен демонстрационен дебат пред публика.

- Заключителен форум: Тази дейност включва провеждане на заключителен форум, на който ще участват представители на всички целеви групи и представители от норвежкия партньор. Ще се представи събраната база данни с добри практики и анализа за тяхната приложимост в България. Младежите ще споделят опита си по темата "Ефективност на младежката активност” - идентифициране на нужди и проблеми на младежкото развитие, работа в екип и моделиране на подходящо лидерско поведение при водене на младежки инициативи. Предвижда се общ дискусионен панел по темата „Форми за насърчаване на гражданското участие - доброволчество, работа в мрежа, участие в процесите за вземане на решения”

Информационни материали:

------------------------------------------------------------------------------

Проектът „Бъди активен!”  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

------------------------------------------------------------------------------

h1h1h1h1

(C) 2002-2021 Всички права запазени
Начало || Партньори || Галерия || Контакти || Стани дарител!