Обществен Дарителски
Фонд - Габрово
ch  
Go

"Бъди промяната, която искаш да видиш!"

c4
Начало
Мисия и цели
История и проекти
Новини
Документи
Контакти

С подкрепата на:

OPDU-logo-link

---------------------

Project banner

---------------------

СТАНИ ДАРИТЕЛ!

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0081-C02:
„Гражданско участие за по-добра социално-икономическа среда"

Обща стойност на проекта: 57 780 лева, от които 49 113 лева европейско и 8 667 лева национално съфинансиране.

Проект „Гражданско участие за по-добра социално-икономическа среда“ е с бенефициент Фондация „Обществен дарителски фонд – Габрово” и партньор Фондация "ЕВРО-ПЕРСПЕКТИВИ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, чрез Европейския социален фонд - финансиран по процедура “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

Общата цел на проекта е да повиши гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с дарителството.

Специфичните цели са:
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса, чрез повишаване на взаимодействието между тях за изпълнението и оценката на политики, свързани с дарителството.
2.   Подобряване на социално-икономическата среда чрез открито и отговорно управление за насърчаване на дарителството чрез данъчни стимули и облекчения.
3.   Отправяне на препоръки за засилване на процесите на взаимодействие и подобряване на  възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат инициативи на гражданите чрез дарителски кампании, начини гражданското участие да инициира решения за общността, които се подкрепят и дарители и от администрации

Начална дата: 27.12.2018
Крайна дата: 27.10.2020

Информационни материали:

------------------------------------------------------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, чрез Европейския социален фонд - финансиран по процедура “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

------------------------------------------------------------------------------

h1h1h1h1

(C) 2002-2021 Всички права запазени
Начало || Партньори || Галерия || Контакти || Стани дарител!